WAN LAN
siete
IoT
citywan:
solut1one
IT
service
Kontakt

 

Každé riešenie posudzujeme individuálne a na základe zistených vstupov navrhujeme HW tak, aby zohľadňoval špecifické požiadavky a očakávanie zákazníka.

Na čo je internet vecí ?

Táto technológia umožňuje nízkonákladové bezdrôtové lokálne prepojenie a komunikáciu špecializovaných senzorov a zariadení za účelom automatizácie, zrýchľovania a zefektívňovania procesov, diaľkového merania veličín, diaľkového riadenia, zvyšovania komfortu aj kvality života.

Najčastejšie sa jedná o senzory a malé zariadenia s nízkymi nárokmi na objem prenesených dát a nízkou spotrebou. Senzory a zariadenia môžu komunikovať navzájom alebo s centrálnymi systémami prostredníctvom bežných alebo špeciálnych typov bezdrôtových sietí.

Typickým súčasným použitím sú monitorovacie a meracie senzory (doprava, priemysel, poľnohospodárstvo, životné prostredie, domácnosti) a sledovanie stavu, pohybu alebo polohy či už zvierat, dopravných prostriedkov a tovaru. Špecializované siete a komunikačné protokoly umožňujú prevádzku a komunikáciu zariadení s veľmi nízkou spotrebou (životnosť batérie je mnoho mesiacov alebo rokov), čím prispievajú k znižovaniu nákladov, nárokov na životné prostredie aj k rastu nových možností zmysluplného využitia tejto technológie.

V rámci našej skupiny navrhujeme, vyrábame a certifikujeme aj vlastné senzory, našim zámerom je vyhovieť individuálnym požiadavkám zákazníka. 

Objednajte si u nás zdarma vypracovanie návrhu Vašej senzorickej siete. tu

IoT senzory môžu byť aj súčasťou digitálneho ekosystému citywan:

dopravné detektory
meranie a regulácia
lokalizácia
IoT brány
environmentálne detektory

Referenčné IoT projekty:

  • Monitoring parkovania

Každé parkovacie miesto je pod povrchom obsadené detektorom. Miesto je uzatvorené asfaltovou zmesou, takže je takmer neznateľné. Dáta o zmene magnetického poľa sa odosielajú do kolektoru, ktorý je umiestnený napríklad na stĺpe verejného osvetlenia. V centrálnom serveri dochádza potom k ďalšiemu spracovaniu.

Výsledkom sú dáta pre analýzu:
● obsadenosti konkrétnych miest
● percentuálneho vyťaženia parkoviska

Tieto dáta môže manažment mesta či firmy využiť napríklad pri rozhodovaní o tarife za parkovanie.
 
  • Monitoring prejazdu

Geomagnetický detektor registruje prejazd vozidiel. Detektor je v zemi a môže mať podobu napr. zámkovej dlažby. Dáta sa odosielajú do kolektoru v okolí, napríklad na dopravnej značke či lampe verejného osvetlenia. Ďalej sa posielajú na centrálny server k ďalšej analýze.

Detektor umožňuje meranie:
● počtu a rýchlosti prechádzajúcich vozidiel
● dĺžky vozidiel
● dĺžky kolón

Podľa týchto dát sa následne môže upravovať napríklad interval na semaforoch, cestné uzávery a podobne.

Kontaktujte nás

2021 © Wanart s.r.o.