WAN LAN
siete
IoT
citywan:
solut1one
IT
service
Kontakt

Informovanie verejnosti obecným rozhlasom.

Bezpečná komunikácia.

Komunikácia s občanmi pomocou SMS, MAIL, WWW.

Obecná sieť internetu vecí (IoT).

Bezpečnosť a informovanie verejnosti

Mestský digitálny ekosystém CITYWAN:  zabezpečuje komplexné komunikačné riešenie pre mestá a obce

 

Včasné predanie dôveryhodných informácií verejnosti je kľúčovým bezpečnostným prvkom verejných služieb, čo je v dnešnej neistej dobe veľmi aktuálne.

Pri obecnom ohrození je nutné informácie predať všetkými dostupnými kanálmi, nie všetky môžu byt v krízy funkčné, preto okrem mobilných aplikácii obce prevádzkujú zo zákona aj klasický obecní rozhas.

Ten možno výhodne digitalizovať a ďalej rozšíriť o obecnú sieť internetu veci CITYWAN:, ktorá poskytne konektivitu pre rôzne senzorické siete – diaľkové odpočty vody, plynu, elektriny, dopravy, kvality ovzdušia atď.

Niektoré namerané informácie môžu byt pre občanov zásadné – napríklad nedostatok pitnej vody v období sucha a tak senzorická sieť môže byt pre tieto prípady doplnená aj o nahovorené hlásenia, ktoré zodpovedná osoba vyhlási „stlačením tlačidla”.

Zariadenie CITY WAN je určené k ovládaniu rozhlasových ústrední pres webové rozhranie, ktoré je dostupné na IP adrese v miestnej počítačovej sieti.

Pomocou HW USB kľúča a služby je možné zariadenie ovládať z akéhokoľvek počítača pripojeného do internetu ( bezpečne, pomocou SSH tunelu, ktorý si zariadenie vytvára na domovský server).

Zariadenie umožňuje vytvárať audio hlásenia pomocou mikrofónu pripojeného k počítaču, umožňuje do nej nahrávať hudbu v MP3 formáte a tu potom následne používať pri vytváraní  relácií. Umožňuje plánovať hlásenie na rok dopredu. Môžete vyhlasovať hlásenia pomocou telefónu. Hlásenia môžete realizovať aj v reálnom čase z mikrofónu počítača alebo telefónu.

Zariadenie podporuje rozosielanie emailov a SMS správ (cez SIM kartu alebo pomocou služby SMS brány). Podporuje vytváranie RSS správ a audio podcastu z vytvorených hlásení, ktoré môžete integrovať s Vašou www za pomocou služby servera.

Zariadenie CITYWAN:

 sa využíva vo viacej ako 500 obciach v SK a CR a je tak perspektívnym základom aj pre Vašu senzorickú sieť.

 

Diaľkové ovládanie citywan:

Zverejňovanie hlásení na web stránke obce

Zálohovanie dát

Aktívny monitoring, sledovanie stavu citywan:

Zasielanie informačných emailov a SMS

Prenos signálu na vzdialené lokality obce

Kontaktujte nás

2021 © Wanart s.r.o.