Vyhľadať
WAN LAN
siete
IoT
citywan:
solut1one:
IT
service
Kontakt
WANART vznikol zo vzájomného prepojenia sveta IT technológií a kreativity, preto WAN a ART. Našou spoločnou víziou je vytvárať možnosti riešení a profesionálnych služieb pre potreby našich zákazníkov, ktorí hľadajú odbornosť, individuálny prístup, rovnako ako aj záujem a potrebu zohľadniť v navrhovaných riešeniach aspekty viažúce sa na životné prostredie, zdravie či estetický rozmer.
WANART tvorí spoločenstvo firiem, ktoré spájajú spoločné hodnoty a skúsenosti, potrebné k vzájomnému zdieľaniu technológií a riešení.
Špecializujeme sa na konzultáciu, správu a výstavbu v oblastiach LAN, WLAN a WAN sietí, VoIP komunikácie, výstavbu senzorických IoT sietí, návrh a výrobu IoT čidiel a bezpečnosť v sieťovej komunikácii.
Naša spoločnosť sa zameriava aj na budovanie privátnych IoT sietí na štandardoch LoRa, Sigfox, Narrowband a na implementáciu špecializovanej senzoriky. Dáta, získané z tejto senzoriky umožňujú poskytovanie overiteľných informácií upotrebiteľných pre rôzne záujmové skupiny ako aj zdroj pre tvorbu lepšej spoločnosti.

Komunikácia je pre nás kľúčový pojem, jej kvalita rovnako ako hľadanie možností, ktorými môže prúdiť, sú cieľom o ktorý usilujeme.
Spoľahnite sa aj na našich partnerov:

2021 © Wanart s.r.o.