Výpis hovorů

Obsah

 • 1 Výpis hovorů
  • 1.1 Titulní lišta
  • 1.2 Nástrojová lišta
   • 1.2.1 Filtrování hovorů
    • 1.2.1.1 Postranní filtr
   • 1.2.2 Vyresetování filtru
   • 1.2.3 Stránkování
   • 1.2.4 URL odkaz
   • 1.2.5 Hromadné stažení
  • 1.3 Řazení výsledků
  • 1.4 Přehrávání nahrávek hovorů
  • 1.5 Kopírování do schránky
  • 1.6 Sloupce

Výpis hovorů

Ve výpisu hovorů se zobrazují všechny informace uskutečněných příchozích, odchozích a interních hovorů. Hovory lze filtrovat na základě fitrovacího formuláře, nebo pomocí titulní lišty, kde se nastavuje rozsah dnů, za které se zobrazí seznam hovorů.

Výpis hovorů

Titulní lišta

Slouží jako rychlý filtr, pomocí kterého nastavíte rozsah dnů, za které se zobrazí seznam dnů. Ve výchozím stavu se zobrazují poslední dva dny. Šipka směrující nadol zobrazí seznam rychlého výběru rozsahu filtru (posledních 60 minut, aktuální hodina, poslední 2 hodiny, atd.)

Titulní lišta

Nástrojová lišta

Pod titulní lištou se nachází nástrojová lišta, ve které se nachází tlačítko filtru, které vyvolá komplexní filtrovací formulář a tlačítka, které slouží pro změnu zobrazené stránky. Číslo zobrazené stránky můžete zadat přímo do políčka s číslem aktuálně zobrazené stránky a potvrdit klávesou ENTER. Dále se tady nachází tlačítka URL odkaz, Hromadné stažení a Export do CSV.

Nástrojová lišta

Filtrování hovorů

Kliknutím na tlačítko filtru zobrazíte formulář rozšířeného filtru.

Filtr

 • Rozsah dnů – výpis hovorů na základě nastavených datumů a časů.
 • Číslo – umožnuje vyfiltrovat hovory na základě nastaveného čísla. Filtrovat můžete na na základě čísla volajícího nebo čísla volaného. Výběr uskutečníte kliknutím na šipku směrující nadol.
  • Můžete změnit způsob hledání čísla a to kliknutím na ikonku klíče. Možné způsoby jsou: celé číslo, začátek čísla, konec čísla, číslo obsahuje.

Číslo

 • Jméno volajícího – filtr na základě jména volajícího.
 • Kauza – filtr na základě kauzy, kterou byl hovor ukončen.
 • Délka hovoru – filtr na základě délky hovoru. Můžete nastavit konkrétní délku hovoru, nebo její rozsah. Délka hovoru je součet délky vyzvánění a délky samotného hovoru po vyzvednutí. Pokud hovor nebyl vyzvednutý, tak se délka hovoru skládá pouze z délky vyzvánění.
 • Účtovaná délka – filtr na základé délky hovoru po vyzvednutí.
 • Cena – filtr na základě ceny hovoru.
 • Výstupní směrování – filtr na základě zvoleného výstupního směrování. Zobrazí pouze odchozí hovory, které byly vedeny přes zvolené výstupní směrování. Výběr výstupního směrování uskutečníte kliknutím na jeho název a pak potvrdíte kliknutím na tlačítko Vybrat. V případě potřeby si můžete vybrat i více vystupních směrování.

Výstupní směrování

Filtr aktivujete kliknutím na tlačítko Hledat.

Postranní filtr

Postranní filtr slouží pro rychlý přístup k filtrovacímu formuláři. Obsahuje stejné položky jako hlavní rozšířený filtr. Filtr se objeví po kliknutí na tlačítko se symbolem levé dvoušipky <<. Pro schování klikněte na tlačítko se symbolem pravé dvoušipky >>.

Postranní filtr

Vyresetování filtru

Nastavený filtr se zruší kliknutím na tlačítko Vyresetovat filtru -> Základní filtr.

Stránkování

Výpis zobrazuje 30 záznamů na stránku.

Výstupní směrování

Zobrazená stránka se mění za pomocí šipek, nebo zadáním čísla stránky do políčka s číslem aktuálně zobrazené stránky.

URL odkaz

Po kliknutí na tlačítko URL odkaz je možné zobrazit URL odkazy nebo zaslat na email URL odkazy vybraných CDR. Výber CDR provedete jeho označením vlevo v sloupci ID.

Zobrazení URL odkazů s možností kopírovaní do schránky: Zobrazení URL odkazů

Odeslání URL odkazů na email: Odeslání URL odkazů

Hromadné stažení

Po kliknutí na tlačítko Hromadné stažení je možné hromadně stáhnout nahrávky hovorů k vybraným nebo vyfiltrovaným CDR. Hromadné stažení nahrávek

Zobrazí se okno s CDR a možností zvolit formát nahrávky. Nahrávky se pak skonvertují do vybraného formátu a skomprimují do ZIP archivu. Hromadné stažení nahrávek - sumarizace

Řazení výsledků

Řazení výsledků

Najetí myší nad název sloupce, zobrazí šipku. Po kliknutí na šipku se objeví nabídka s možností řazení zobrazených výsledků.

Přehrávání nahrávek hovorů

Přehrávání nahrávek hovorů

Pokud je hovor nahráván, objeví se v posledním sloupci přehrávač a ikonka s reproduktorem, pomocí které stáhnete nahrávku do počítače. Pokud chcete zobrazit rozšířený přehrávač, podržte klávesu SHIFT a klikněte na standardní přehrávač.

Kopírování do schránky

Kopírování do schránky

Kliknutím pravým tlačidlem myši na řádek v seznamu hovorů zobrazíte nabídku, pomocí které zkopírujete vámi zvolené hodnoty do schránky. Tyto hodnoty pak vložíte do libovolného dokumentu standardní zkratkou CTRL+V.

Sloupce

Sloupce

 • ID – pořadové číslo záznamu.
 • Čas a datum – Čas a datum začátku hovoru.
 • Délka – celková délka hovoru, která je složená s délky vyzvánění a délky hovoru po jeho vyzvednutí.
 • Zdroj / Zdrojové číslo – název a číslo volajícího.
 • Cíl / Cílové číslo – název a číslo volanýho.
 • Cena / Účtovaná délka – cena a délka hovoru v sekundách po jeho vyzvednutí.
 • Stav hovoru – zobrazuje stav, ve kterém byl hovor ukončen. Možné stavy:
   • ANSWERED – hovor byl vyzvednutý.
   • NO ANSWER – hovor vyzváněl, no nebyl vyzvednutý.
   • BUSY – hovor byl ukončen obsazovacím tónem.
   • FAILED – hovor nebyl spojen z důvodu chyby.
 • Kauza – číselná hodnota ISDN kauzy, kterou byl hovor ukončen.
 • Směr – směr hovoru. Příchozí, odchozí nebo interní.
 • Výstupní směrování – název výstupního směrování, přes který byl veden odchozí hovor.
 • Nabídka – v případě, že byl hovor nahráván, tak se zde zobrazí přehrávač nahrávek a ikonka, pomocí které stáhnete nahrávku do počítače.